Plesi Bele krajine

Bela krajina leži na jugu Slovenije ob meji s Hrvaško, ime pa je dobila po beli platneni noši, značilni za slovensko panonsko območje. Pokrajina je ohranila zanimivo plesno izročilo, saj se v njem staro meša z novim, parni plesi se izmenjujejo s kolom, ki je dediščina balkanskih priseljencev Uskokov in ga drugod na Slovenskem niso plesali. V prikazani koreografiji sta posebnost dve koli, kjer je prvo počasno in se pleše le ob petju pripovedne pesmi, drugo pa poskočno, a brez glasbene inštrumentalne spremljave. Sicer pa plese spremljajo godci na tamburice, ob nekaterih se tudi poje.

Plesna priredba: Marija Šuštar • Glasbena priredba: Tončka Marolt