Plesi iz Poljanske doline v Beli Krajini

V pesemskem in plesnem izročilu Bele Krajine, zlasti Poljanske doline, so še danes opazne prvine uskoške kulture, kulture prebivalcev srbskega rodu, ki so jih v 16. stol. v Belo Krajino naselili za obrambo pred Turki. Ta vpliv je viden zlasti v kolih Pobelelo pole in na trumf. Obe koli sta tipična primera plesov dinarskega območja, od koder izvirajo Uskoki. Plešejo se samo ob petju pripovednih in drugih pesmi ali včasih celo brez pevske in instrumentalne spremljave. Plesu ob petju sledi poskočno nemo kolo.

Drugi del postavitve prikazuje najprej igro Jel je trden ta vaš most, ki je na Slovenskem znana kot otroška igra, le v Beli Krajini se je ohranila tudi med odraslimi, kjer besedilo pojejo. Most se zaključi z igro, imenovano vrečo šivat, ki se pleše ob petju šaljive pesmi o snedeni nevesti. Njena značilnost je prehod polkroga pod mostnim obokom dvignjenih rok krajnega para. Splet končuje seljančica, novejše kolo srbskega izvora iz 19. stoletja.

Posebnost poljanske ženske noše je način gubanja zgornjih kril, ki ga imenujejo "krišpanje". .

Plesna priredba: Mirko Ramovš  Glasbena priredba: