Plesi iz Razkrižja in okolice

Razkrižje je vas v severovzhodni Sloveniji in je dobila ime, ker se nahaja na križišču poti, ki povezujejo tri pokrajine, dve slovenski in eno v sosednji Hrvaški. Do leta 1919 je bila vas pod madžarskim delom Avstro-ogrske monarhije, zato plesi nazorno odražajo zgodovino in zemljepisno lego območja, kjer so nastajali. V njih se izmenjujejo prvine alpskega in panonskega sveta, kar ponazarjajo plesi: polka, valček, mazurka, štajeriš in čardaš, ki jih predstavlja tudi koreografija. Kostumi so starejšega panonskega tipa, plese pa spremljajo godci na violino in tamburice.

Plesna priredba: Mirko Ramovš • Glasbena priredba: Julijan Strajnar