Plesi iz vasi Šmarje - Sap in okolice

Plesi iz vasi Šmarje in Sap ter njune okolice, so po obliki, melodijah in slogu podobni gorenjskim ali dolenjskim in le v nekaterih variantah so opazne posebnosti, ki jih drugod ni zaslediti.

Postavitev predstavlja priložnostno plesno zabavo v nedeljo popoldne, ki se je navadno odvijala na domačem podu ali gostilni. Uvede jo povsod na Slovenskem razširjena pesem Dekle, dekle, delaj pušelc, kateri sledi Ples s pušelcom, kjer si plesalec s šopkom rož izbira soplesalko in obratno. Temu sledijo, štajeriš z različnimi figurami, zibenšrit ter dva slogovno različna valčka, prvi nizki valcer z globokimi kleci in drugi visoki valcer z visokimi poskoki. Splet zaključuje sotiš ali potovčena z več ritmičnimi ali oblikovnimi variantami.

Noše skušajo v videzu predstaviti način oblačenja iz prve polovice 19. stoletja.

Plesna priredba: Mirko Ramovš  Glasbena priredba: Julijan Strajnar