Prekmurski plesi

Plesno izročilo je v Prekmurju skoraj zamrlo, ohranjajo ga le še folklorne skupine. Prekmurski plesi so sorodni drugim slovenskim plesom, le da jih tu plešejo na svoj način in jih drugače imenujejo. Večina plesov je privzetih od drugod, toda prekmurski človek jim je vtisnil pečat svojega značaja in doživljanja.

Splet prikazuje prepir med revnimi in premožnimi vaščani, ki drug drugemu kažejo svojo tekmovalnost in nestrpnost. Vsak ima svoj prav. Ples vodita pozvačina vabovca, ki nosita visoka klobuka okrašena z rožami in pisanimi trakovi, v rokah pa imata ježevki.

Plesa Po zelenoj trati in Mali čardaš imata ljubezenski značaj, medtem ko je tkalečka nekdanji cehovski ples tkalcev in edini do sedaj znani moški ples na Slovenskem. Sčasoma je postal le še spretnostni ples fantov, ki pod kolenom pretikajo robec in s tem posnemajo pot tkalskega čolnička.

Splet se konča s šaljivo kalamajko, ki se v začetku pleše počasi, potem pa vedno hitreje do skrajnih zmožnosti. Na koncu utrujeni plesalci zadremajo.

Plesna priredba: Vasja Samec • Glasbena priredba: France Marolt in Srečko Kovačič